Pregled projekata po statusu

Prikazani su svi prijavljeni projekti za "Male komunalne akcije" u odnosu na njihov status

Pregled projekata po tipu

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija u odnosu na tip projekta

Broj projekata po MO

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija u odnosu na mjesni odbor u kojem su prijavljeni

Odobrena financijska sredstva po mjesnom odboru

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija