Pažnja! Trenutno pregledavate podatke koji se odnose na 2018. godinu.

Pregled projekata po statusu za 2018. godinu

Prikazani su svi prijavljeni projekti za "Male komunalne akcije" u odnosu na njihov status

Pregled projekata po tipu za 2018. godinu

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija u odnosu na tip projekta

Broj projekata po mjesnim odborima za 2018. godinu

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija u odnosu na mjesni odbor u kojem su prijavljeni

Odobrena financijska sredstva u kunama po mjesnom odboru za Male komunalne akcije

Prikazani su svi prijavljeni projekti Malih komunalnih akcija