Dobro došli na URBAN INNO platformu

Digitalna platforma Grada Rijeke za participaciju građanaURBAN INNO je digitalna platforma namijenjena participativnim programima i projektima Grada Rijeke i trenutno se nalazi u svojoj pilot fazi, s namjerom da se u budućnosti proširi novim participativnim sadržajima. Njome se omogućuje građanima da sudjeluju u donošenju odluka o pitanjima neposredno vezanim za njihovu radnu i životnu okolinu.Sudjelovanje građana, građanskih inicijativa i civilnog sektora općenito u donošenju odluka doprinosi učinkovitom rješavanju problema koji se javljaju u gradskoj sredini i životu građana. Putem prijedloga i ideja, građani iskazuju i svoje potrebe, što dovodi do pokretanja aktivnosti, mjera ili projekata usmjerenih ka namirenju tih potreba.
Svaki participativni program zasebno definira tko u njemu može sudjelovati. U opciji ‘Otvoreni prijedlozi’ uvjet je da predlagatelji budu građani ili udruge s područja Grada Rijeke.
Prvi korak: REGISTRACIJA
Vaši osobni podaci nisu javni i koriste se isključivo u svrhe URBAN INNO platforme. Potrebni su radi relevantnosti sadržaja, zaštite vjerodostojnosti prijedloga te statističkih proračuna koji služe kao važni indikatori za mapiranje potreba i interesa, donošenje odluka i angažiranosti građana u pojedinim mjesnim odborima.

Drugi korak: SELEKCIJA PARTICIPATIVNOG PROGRAMA
Na naslovnici su vam prikazani svi participativni programi, kampanje ili projekti s naznakom trajanja Javnog poziva. Nakon isteka naznačenog roka nije moguće sudjelovati u programu. Forma ‘Otvoreni prijedlozi’ može se koristiti bez vremenskog ograničenja.

Treći korak: UPOZNAVANJE S PARTICIPATIVNIM PROGRAMOM
Svaki program participacije građana ima definiranu svrhu, djelokrug, moguće prijavitelje i eventualno potrebnu dokumentaciju. Kako bi vaša prijava bila potpuna, valjana i relevantna za određeni program, informirajte se prethodno o njemu na dostupnim linkovima.

Četvrti korak: ISPUNJAVANJE ONLINE OBRASCA
Prijedloge predajete popunjavajući online obrazac i slijedeći upute koje su na istom mjestu navedene. Vaši prijedlozi moraju biti potpuni kako bi se mogli prihvatiti u sustav obrade.

Peti korak: REZULTATI PARTICIPACIJE
Participativni programi završavaju objavom rezultata Javnog poziva.
Javite se našoj tehničkoj podršci na urban.inno@rijeka.hr . Ukoliko su vam potrebne informacije o konkretnom participativnom programu, potražite podršku u nadležnom Gradskom odjelu, koji je naznačen na stranici programskog online obrasca.


Razvoj URBAN INNO platforme sufinanciran je putem Interreg CE projekta URBAN INNO. Službene stranice projekta su dostupne ovdje.